Με απόφαση της οργανωτικής επιτροπής το ηλικιακό όριο για τη συμμετοχή στον αγώνα των 14χλμ τροποποιείται και ορίζεται στο 15ο έτος. Στον αγώνα μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Pin It on Pinterest

Share This