Πολιτική ακυρώσεων

Μπορείτε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στους αγώνες που διοργανώνουμε ενημερώνοντας μας σχετικά στο email reg@godzillaxanthitrail.gr.

Τα αιτήματα ακύρωσης θα γίνονται δεκτά μέχρι και τις 07/05/2024. Το αντίτιμο της εγγραφής θα σας επιστραφεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την μέρα υποβολή του αιτήματος ακύρωσης με τον τρόπο που πραγματοποιήσατε την πληρωμή. Τα έξοδα της συναλλαγής, αν προκύψουν, θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον δικαιούχο της επιστροφής.

Pin It on Pinterest

Share This